Over ons

Stichting Enoa is opgericht in 2015 omdat we geconfronteerd werden met de problemen voor goed, passend en betaalbaar vervoer voor mensen in een rolstoel.

Oorsprong

Vervoer als je in een rolstoel zit is vaak een probleem. Openbaar vervoer is beperkt beschikbaar, beperkt toegankelijk en vaak erg moeizaam voor mensen met een handicap,
zelfs als de fysieke toestand van de persoon in een rolstoel het al toelaat. Taxivervoer is heel erg duur en gesubsidieerd vervoer zoals Valys brengt problemen rondom wachttijden,
omrijden en beperkte kilometers met zich mee. Ook oplossingen binnen de gemeente voldoen niet om aan de vervoersbehoefte in de regio en landelijk te gemoed te komen.
In 2015 hebben we een crowdfundingsactie gehouden om te kunnen starten met het aanbieden van goed, passend en betaalbaar rolstoelvervoer.
Als gevolg van deze actie is Stichting Enoa in oktober 2016 gestart met het verhuren van een aangepaste rolstoelbus.

Samenwerking

Stichting Enoa vindt samenwerking en elkaar versterken van groot belang. Sinds oktober 2020 werkt Enoa dan ook nauw samen met Stichting Samen verder.

Verder werken we al sinds 2017 samen met Project Icarus voor onze website.

Doelstelling

Stichting Enoa wil mobiliteit voor iedereen mogelijk maken omdat iedereen recht heeft op deelname aan de maatschappij en dat voor deze participatie aan de maatschappij mobiliteit essentieel is. Onderdeel hiervan is dat (rolstoel)vervoer betaalbaar moet zijn, ook wanneer mensen door hun handicap van een uitkering moeten rondkomen. We hebben dan ook als doel om goede en reële vervoersmogelijkheden aan te bieden tegen zo laag mogelijke kosten.

Bestuur

Het bestuur bestaat op het moment dat de volgende leden:
Jos Lammertink  (bestuurslid)
Nanette Lammertink (secretaris)
Vacature voor penningmeester

Yvonne Lammertink is adviseur van het bestuur.

Reserveer de rolstoelbus hier!"> Reserveer de rolstoelbus hier!