Over ons

Stichting Enoa is opgericht in 2015 omdat we geconfronteerd werden met de problemen voor goed, passend en betaalbaar vervoer voor mensen in een rolstoel.

Oorsprong

Vervoer als je in een rolstoel zit is vaak een probleem. Openbaar vervoer is beperkt beschikbaar, beperkt toegankelijk en vaak erg moeizaam voor mensen met een handicap,
zelfs als de fysieke toestand van de persoon in een rolstoel het al toelaat. Taxivervoer is heel erg duur en gesubsidieerd vervoer zoals Valys brengt problemen rondom wachttijden,
omrijden en beperkte kilometers met zich mee. Ook oplossingen binnen de gemeente voldoen niet om aan de vervoersbehoefte in de regio en landelijk te gemoed te komen.
In 2015 hebben we een crowdfundingsactie gehouden om te kunnen starten met het aanbieden van goed, passend en betaalbaar rolstoelvervoer.
Als gevolg van deze actie is Stichting Enoa in oktober 2016 gestart met het verhuren van een aangepaste rolstoelbus.

Samenwerking

Stichting Enoa vindt samenwerking en elkaar versterken van groot belang. Ze is dan ook continu aan het rondkijken naar samenwerkingen. Zo is Voet Personenvervoer bv. sinds 2016 een belangrijke partner met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben voor de verhuur van de aangepaste rolstoelbus. Ook met Icarus werken we samen voor onze website.

Sinds 2018 werkt Stichting Enoa nauw samen met Stiching Zorgcentra De Betuwe voor het delen van een rolstoelbus.

Doelstelling

Stichting Enoa wil mobiliteit voor iedereen mogelijk maken omdat iedereen recht heeft op deelname aan de maatschappij en dat voor deze participatie aan de maatschappij mobiliteit essentieel is. Onderdeel hiervan is dat (rolstoel)vervoer betaalbaar moet zijn, ook wanneer mensen door hun handicap van een uitkering moeten rondkomen. We hebben dan ook als doel om goede en reële vervoersmogelijkheden aan te bieden tegen zo laag mogelijke kosten.

Bestuur

Het bestuur bestaat op het moment dat de volgende leden:
Jos Lammertink (voorzitter)
Nanette Lammertink (secretaris)
Nannie Wiegman (PR en communicatie)
Hans Balvers (bestuurslid)
Vacature voor penningmeester

Yvonne Lammertink is adviseur van het bestuur.

Reserveer de rolstoelbus hier!